BiblioEduca I.

  • 7 Modulů
  • 26 Úkolů

Vzdělávání dospělých v knihovnách, to je téma prvního kurzu programu BiblioEduca. V následujících modulech vás čeká představení vybraných témat skrz shrnující texty a videa, metodické plakáty, které můžete využívat v knihovnách, návrhy aktivit, které můžete vyzkoušet, i odkazy na instituce a lidi, kteří vám mohou pomoci či s vámi spolupracovat. Ke každému tématu jsou rovněž určené úkoly k zamyšlení, které budete v průběhu programu plnit.

Detail kurzu

Moduly kurzu


1.

Knihovny & vzdělávání

Tak říkajíc “nakopávací” seminář i navazující vzdělávací materiály slouží jako prostor k zamyšlení nad tím, k čemu sloužít knihovna, pro koho tu je, komu může být užitečná a co od ní vlastně chcete vy knihovníci. Klíčová témata se týkala nabídky knihoven, rozvoje jejich služeb a především analýzy vzdělávacích potřeb 

Vstoupit

ÚKOLY MODULU

2.

Finanční gramotnost

Nechceme z vás dělat odborníky na finanční gramotnost, ale chceme abyste věděli, kam se obrátit, když vy sami nebo některý z uživatelů knihovny bude třeba ve finanční tísni. Budete vědět, jak motivovat lidi k zamyšlení nad vlastním rozpočtem, jak pomoci rozpoznat nedůvěryhodné poskytovatele půjček a můžete být rozcestníkem mezi špatnými a dobrými nápady stran financí.

Vstoupit

ÚKOLY MODULU

3.

Internet & média

Média, nová média, fejsbuky, internety, kyberšikana, phishing, Co jsou nová média? A jsou i nějaká "stará"? A proč jsou důležitá a kdy mohou být nebezpečná? To vše zahrnuje tento modul. Z hledáčku se nám neztratí ani prevence online rizik (kyberšikana, kyberstalking) či způsoby, jak mohou rodiče upevňovat bezpečí svých dětí na internetu.

Vstoupit

ÚKOLY MODULU

3.

Pozitivní psychologie

Knihovník, jak ho vidíme my, není všeználek, ale průvodce neboli kouč. Nemusí vědět všechno, ale může zvědavcům naznačovat směry, kterými by se sami možná nevydali. A aby tak mohl fungovat, potřebuje se nejprve dobře postarat sám o sebe. Modul pozitivní psychologie je proto o práci s vlastními zdroji a prevenci vyhoření, abychom mohli co nejvíce ze sebe vrátit společnosti.

Vstoupit

ÚKOLY MODULU

4.

Co s cizími jazyky?

Knihovník jako bojovník proti strachu. Právě to může být vaše zcela zásadní role v rozvoji cizojazyčné gramotnosti v komunitě a tomu se věnuje tento tematický modul. Kromě toho se dozvíte, jaké jsou nejpoužívanější metody učení se cizích jazyků které z nich může bezbolestně využívat knihovna.

Vstoupit

ÚKOLY MODULU

5.

Multikulturní knihovny

Žijí s námi a jsou nedílnou součástí naší společnosti - příslušníci skupin, které se od nás něčím liší, ať už náboženstvím, národností, sexuální orientací nebo životním stylem. Multikultura není zázračné zrušení předsudků, ale uvědomění si vlastních stereotypů a práce s nimi. Právě v tom může knihovna působit na své okolí.  

Vstoupit

ÚKOLY MODULU

7.

Mezigenerační učení

Babička vyzvedává vnučku ze školy, starší muž (kovaný včelař) předávající zkušenosti mladším klukům, jak postupovat, aby jim neuletěly včely. Kluk, který pomáhá babičce skypovat. To vše v sobě zahrnuje mezigenerační učení, které mohou knihovny přirozeně a citlivě podporovat. Závěrečný modul, do jehož tématu se může promítnout obsah prakticky každé předešlé kapitoly BiblioEducy. Vyžaduje nejméně znalostí, ale největší citlivost.

Vstoupit

ÚKOLY MODULU